Reference od jogínky, která mě učí...

"Veronika Palečková pod mým dohledem studuje celý komplex Karmajogy, zabývá se tedy cvičením jógy, využitím bylin a léčivých kamenů, Reiki, sebepoznáním atd. V blízké době bude dokončovat toto studium jako Mistr Reiki.

Její silnou stránkou je velké množství energie a schopnost „nasávat“ informace z různých zdrojů a ty cíleně formulovat pro danou skupinu, například při vedení meditací, harmonizačních technikách. Dokáže se dobře napojit na klienta a vnímat jeho osobní potřeby a přistupovat k němu vhodným způsobem. Mezi její další klad patří odhodlání a touha se vzdělávat v esoterických naukách.

Její odhodlanost lze také považovat za slabší stránku, jelikož místo toho aby se nechala „unášet proudem osudu“ občas „tlačí na pilu“ a chtěla by vše, aby fungovalo hned.

Veroniky velkou výhodou je skutečnost, že si je vědoma toho, že zabývání se Karmajogou a tématy s ní spojenými je její cestou."